Verkeer, parkeren en openbaar vervoer 

Mobiliteitsplan

De mobiliteitsbehoefte van de inwoners van Edegem groeit. Om dit in goede banen te leiden is een mobiliteitsplan cruciaal.

Het mobiliteitsplan van Edegem werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november 2016 en geldt voor 10 jaar. Het legt onder andere de nadruk op veilige schoolomgevingen, zones 30 en bewonersparkeren in het centrum.

Edegem zet voornamelijk in op duurzame mobiliteitsoplossingen. Er wordt niet uitgegaan van een anti-autobeleid, maar van een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe. Dit houdt in dat er voorrang wordt gegeven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Pas daarna komt het privévervoer met de auto.
Een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid moet ervoor zorgen dat Edegem bereikbaar is, maar ook aangenaam om te wonen, werken en te verblijven.
mobiliteitsplan

Fietsen

Fietsostrade Antwerpen-Lier

De provincie Antwerpen zet in op snelle fietsroutes, beter gekend als fietsostrades. Ze worden aangelegd langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen en vooral gebruikt voor woon-werk of woon-schoolverkeer.

Vanuit Edegem kan je zowel in Hove als in Mortsel de fietsostrade oprijden. Een groot stuk van deze weg is aangelegd naast de spoorweg, wat zorgt voor een veilige, snelle en duurzame verbinding naar Antwerpen, Mechelen en Lier.

 

Fietsbox in je straat

Niet alle Edegemnaars kunnen hun fiets op een veilige manier stallen, beschut tegen diefstal, vandalisme. Daarom investeert het gemeentebestuur in veilige, afsluitbare en weersbestendige fietsstallingen.

 

 

shutterstock_547125658

Openbaar vervoer

In Edegem worden er meerdere buslijnen aangeboden:

 

pexels-vh-s-2377915
haltes de lijn

Autodelen & parkeren

autodelen
parkeerschijf

Autodelen

Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig, maar heb je er geen? Dan is autodelen mogelijk de geknipte oplossing voor jou. Autodelen is een duurzaam, economisch voordelig en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen en betekent dat verschillende personen of gezinnen om beurten gebruikmaken van één of meer gezamenlijke auto's.

Het deelsysteem is bovendien handig, milieuvriendelijk en vermindert de parkeerdruk en het fileleed. Ook lokaal bestuur Edegem ziet de voordelen van autodelen en stapte daarom in bij twee extra autodeelsystemen. Op deze manier tracht de gemeente duurzame mobiliteit te promoten.

Parkeerschijf

In Edegem is parkeren gratis. Er zijn echter plaatsen waar men slechts voor beperkte tijd mag parkeren. Dit werd ingevoerd hoofdzakelijk in het kader van de handelsfunctie van deze locaties. Parkeren in een blauwe zone is toegelaten voor een bepaalde duur. Het begin en einde van de blauwe zone is als volgt aangeduid met een verkeersbord.

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij er andere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie. Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.

Je parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn en op je dashboard liggen. De aankomsttijd moet op het eerstvolgende streepje van je parkeerschijf aangeduid zijn. Dus als je bijvoorbeeld om 10.05 uur aankomt, dan moet je parkeerschijf 10.30 uur aangeven. Je kunt dan tot 12.30 uur parkeren.

Parkeren voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

De parkeerplaatsen kunnen wel enkel aangevraagd worden wanneer je aan alle voorwaarden voldoet.