In het najaar 2021 organiseerde lokaal bestuur Edegem een eerste evaluatie van de verkeersknip in de Collegewijk met ANPR-camera’s op basis van verkeerstellingen, data van ANPR-camera en meldingen.

Volgende bijsturingen werden goedgekeurd:

  • Op zaterdag en zondag is er opnieuw een volledige vrije doorgang zonder vergunning. De tellingen wijzen uit dat het sluipverkeer zich voornamelijk tijdens werkdagen voordoet en niet in de weekends.
  • Tijdens de eerstvolgende twee schoolvakanties zal er eveneens een volledige vrije doorgang zonder vergunning zijn. Deze twee periodes gelden als proefperiode voor extra tellingen. We hebben momenteel immers nog onvoldoende data om definitief te beslissen over de doorgang tijdens schoolvakanties.
  • Er gebeurden een aantal praktische wijzigingen in de lijst van de permanente doorgangsvergunningen

 

Waar staat de camera?

 

De ANPR-camera met nummerplaatherkenning staat sinds 1 september 2021 op het kruispunt van de Jacob de Roorestraat met de Rogier Van der Weydenstraat. Om het sluipverkeer uit de wijk te weren, detecteren en beboeten ze alle voorbijrijdende voertuigen die geen doorgangsvergunning hebben. Dat gebeurt vanaf nu op weekdagen van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 18 uur. In het weekend is er opnieuw vrije doorgang.

 

Waarom doen we dit?

 

De Collegewijk wordt al jaren geteisterd door extreem sluipverkeer. Alle straten in de Collegewijk zijn lokale wegen type 3 en mogen maximaal 250 pae (personenauto-equivalenten) per uur en per rijrichting verwerken. Tellingen in de Jacob de Roorestraat registreerden in de ochtendspits soms meer dan 750 voertuigen in één rijrichting, en meer dan 1 000 voertuigen voor beide rijrichtingen samen, een intensiteit die bijna overeenkomt met de opgemeten intensiteit op de R11 (De Vredebaan) thv de Minervastraat in 2017 in Mortsel. Het is de taak van het lokaal bestuur om het sluipverkeer op zijn grondgebied efficiënt aan te pakken, met het oog op een veilige en leefbare omgeving.

Het woonproject Minerve –dat extra plaatselijk verkeer in de wijk zal genereren- is van die grootteorde dat het een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) wordt opgelegd door de hogere overheid. Gezien de al bestaande onaanvaardbare verkeersintensiteiten in de wijk was het een bijkomende reden om het sluipverkeer definitief aan te pakken.

 

Zijn er geen andere oplossingen?

 

De snelheidsremmende maatregelen die in 1994 (drempels) en 2006 (zone 30) werden ingevoerd hadden amper effect op het sluipverkeer. Ook een circulatieplan met eenrichtingsverkeer werd onderzocht, maar brengt geen oplossing. Het genereert meer verkeer, de snelheid neemt toe en in de te brede straten zijn er maatregelen nodig. Het experiment met de verzinkbare paal werd niet positief geëvalueerd. De hoge verkeersintensiteit die over de paal reden wanneer de paal naar beneden was, zorgden voor aanhoudende technische problemen. Bovendien zorgt een paal (vast of verzinkbaar) -in tegenstelling tot de camera- ervoor dat ook het plaatselijk verkeer de wijk niet kan doorrijden.

 

Wat tonen de recente verkeerstellingen?

 

De ANPR-camera brengt de verkeersintensiteiten in de Collegewijk terug naar aanvaardbare leefbaarheidscapaciteiten onder de 250 pae’s (personenauto-equivalenten) per uur per rijrichting. Een uitzondering zien we tijdens de avondspits, waarbij de intensiteit van de Burletlaan en de Jacob De Roorestraat een piekmoment kent tussen 17 en 18 uur richting ANPR-camera.  De intensiteiten van de rijstrook richting ANPR-camera liggen hier op dat moment hoger dan 250 pae/u, de som van de 2 richtingen blijft echter beneden de 500 pae/u.

De lokale ontsluitingsweg Oude Godstraat – Edegemsestraat ligt nog voldoende ver onder zijn leefbaarheidscapaciteitsmeting.
De lokale ontsluitingsweg Drie Eikenstraat zit , voornamelijk tegen de avondspits, tegen zijn grenscapaciteit qua leefbaarheid.  Dit was echter ook al zo in 2020.

Begin juni 2022 staat een volgend evaluatiemoment op de planning. Daarvoor voeren we tijdens de hele maand april nieuwe tellingen uit. We evalueren dan opnieuw de verkeersintensiteiten in en buiten de Paasvakantie. In tegenstelling tot de metingen van december 2021 zal er dan wellicht geen effect meer zichtbaar zijn van het verplichte thuiswerk.

Het volledige rapport is beschikbaar via onderstaande link: https://www.edegem.be/collegewijk-eerste-evaluatie